Digital X Craft: Sneakers

Séria vyšívaných sneakers realizovaných na základe digitálnej pixel art predlohy.

Digitálna predloha: Sicktorko
Realizácia: Toxikologicka